МАСОВО-СПОРТИВНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Konstantin N. Motuz

Анотація


У науковій розвідці комплексно розкрито проблему впливу масового спорту на соціалізацію сучасної української молоді, зокрема, ставлення відповідної соціально-демографічної групи до фізичної культури і спорту, рівень її залучення до фізкультурно-спортивного руху, організація і джерела фінансування масового спорту в Україні.

Ключові слова


масовий спорт; соціалізація молоді; фізкультурно-спортивний рух

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення: монографія / О. В. Андрєєва. – Київ, 2014.

Базильчук В. Вплив фізичних вправ на здоров’я студентської молоді / В. Базильчук // Матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конференції «Проблеми фізичного виховання студентів». – Дніпропетровськ, 2003.

Ведмеденко Б. Ф. Теорія розвитку у молоді інтересу до занять спортом / Б. Ф. Ведмеденко // Спорт для всіх. – 2000. – №1(3).

Дутчак, М. В. Спорт для всіх в Україні: результати загальнонаціонального опитування / М. В. Дутчак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харьків, 2006.

Дутчак М. В. Система залучення населення до рухової активності в Україні в другій половині ХХ ст. / М. В. Дутчак // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. – № 4.

Закон України «Про фізичну культуру та спорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Іващенко Л. Я. Фізичне виховання дорослого населення / Л. Я. Іващенко, О. Л. Благій // Теорія і методика фізичного виховання. – 2012. – № 2.

Кобза М. З. Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень та здоров’я студентів / М. З. Кобза // Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2002.

Статистика / Міністерство молоді та спорту в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // dsmsu.gov.ua/index/ua/category/3

Фінансування сфери фізичної культури і спорту в 2015 році / Міністерство молоді та спорту в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // dsmsu.gov.ua/index/ua/material/26806


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.