МЕМОРІАЛЬНА ПЛАСТИКА ХАРКОВА У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Violetta V. Kostyukova

Анотація


У статті йдеться про меморіальну скульптуру в дослідженнях вітчизняних вчених. Визначено стан дослідженості теми в українських та російських історичних та мистецтвознавчих джерелах. Виявлено термінологічні особливості понять «могила», «надгробок», «пам’ятник», «меморіал», визначено коло дослідників (мистецтвознавців, істориків, пам’яткознавців), які звертались побіжно чи деталізовано до розгляду меморіальної пластики з другої половини ХІХ століття і до нашого часу. У публікації значна увага приділяється специфіці звернення до меморіальної скульптури у межах наукового дискурсу різного часу, висвітлено різницю методологічного апарату мистецтвознавчого та пам’яткознавчого аналізу меморіальної скульптури.

Ключові слова


меморіальна скульптура; пам’ятник; художній надгробок; некрополь

Повний текст:

PDF

Посилання


Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. / В. Власов. — СПб.: Азбука-классика, 2004—2010. – Т. 5-7: Л – М. – 2006.

Дорош. А. Народная каменная скульптура ХІХ – начала ХХ в. мастеров села Демни (Дымовки) / А. Дорош // Памятники культуры: Новые открытия. – Л., 1985. – С. 459–467.

Ермонская В. Русская мемориальная скульптура / В. Ермонская, Г. Нетунахина, Т. Попова. – М.: Искусство, 1978. – 312 с.

Історія українського мистецтва. В 6 т. / [АН УРСР ; голов. редкол.: М.П. Бажан (голов. ред) та ін.]. – Київ, 1966–1970. – Т. 2: Мистецтво XIV – першої половини XVII cт. – 472 с.

Клименюк Т. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників: навч. посіб. / Т. Клименюк, Х. Бойко. – 2-ге вид. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 173 с.

Лащук Ю. Народне мистецтво Українського Полісся / Ю. Лащук. – Львів: Каменяр, 1992. – 134 с.

Малина В. Кам’яні хрести з візантійським орлом в Україні / В. Малина // Вісник ХДАДМ. – 2009. – № 1. – С. 87–96.

Моздир М. Українська народна меморіальна скульптура / М. Моздир. – К.: Наукова думка, 1996. – 129 с.

Полевой В. Популярная художественная энциклопедия / В. Полевой. – М.: Большая российская энциклопедия, 1999. – 447 с.

Протас М. Українська скульптура ХХ ст. / М. Протас. – Київ: Інтертехнологія, 2006. – 284 с.

Путятин А. Заметки о мемориальной скульптуре Харькова ХІХ–нач. ХХ / А. Путятин // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України. – Х., 1999. – С. 166–168

Путятін В. Пам'ятки монументального мистецтва Слобожанщини: зб. наук.–попул. ст. Путятіна В.Д.: до 70-річчя від дня народження / В. Путятін. – Харків: Курсор, 2011. – 279 с.

Станкевич М. Структура художнього тексту хреста / М. Станкевич // Українська хрестологiя. Спецiальний випуск Народознавчих Зошитiв Iнституту НАН України. – Львiв, 1997. – С. 5–6.

Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни та поняття. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, Головкиївархітектура, 2002. – 472 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.