РЕАЛІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ

Svitlana V. Lelyuk

Анотація


Управління фінансовою безпекою потребує вчасної ідентифікації загроз, що впливають на фінансовий стан підприємства. Це стає можливим на підставі результатів проведення своєчасного моніторингу фінансової безпеки з використанням сучасних програмних засобів, що дозволяють підтримати прийняття ефективних управлінських рішень.

Ключові слова


моніторинг; фінансова безпека; машинобудування

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавльова І.В. Морфологічний аналіз фінансової безпеки суб’єкта підприємництва / І.В. Журавльова, С.В. Лелюк // Вісник НТУ «ХПІ» «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». – 2013. – № 49 (1022). – С. 51–60. – (Серія «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства).

Лелюк С.В. Моніторинг фінансової безпеки в системі фінансового менеджменту підприємства / С.В. Лелюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 12/4. – С. 17–20.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].

Програма Фінансист [Електронний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://financier-soft.com.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.