ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Anastasia S. Beltsova, Julia P. Harkava

Анотація


У статті визначена необхідність функціонування інвестиційного клімату України в сучасних умовах. Розкрито структуру надходження прямих іноземних інвестицій в національну економіку, вивчено динаміку надходжень іноземного капіталу. Виявлено шляхи формування стабільного інвестиційного клімату та проаналізовано діяльність міжнародних фінансових організацій. ндерної свідомості українського соціуму. Приділено увагу не лише питанню гендерного балансу у професійно-трудових відносинах, а й факторам, які його зумовлюють, напрямкам і наслідкам активізації жінок на ринку праці в Україні.

Ключові слова


інвестиції; інвестиційний клімат; портфельні інвестиції; інвестиційний потенціал; акціонерний капітал; капіталовкладення

Повний текст:

PDF

Посилання


Гура А. О. Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення / А. О. Гура // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Економіка». – 2015. – С. 188-196.

Ганзюк С. М., Якубовська А. О. Інвестиційний клімат в Україні: реалії політичної кризи / С. М. Ганзюк, А. О. Якубовська // Збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва», 28 листопада м. Монреаль. – 2014. – С. 45-49.

Державне агентство з інвестицій та інновацій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?lang=ua&get=212

Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.