№ 2 (2017)

Зміст

Технічні науки

Viktor I. Goleus, Olena V. Karasik, Olena S. Khomenko
PDF
1-4
Zakharii S. Zamyha
PDF
5-9
Olena O. Paliienko
PDF
10-11

Біологія

Egor Kashirskih, Olga Babich, Lyudmila Asyakina, Svetlana Noskova, Stanislav Sukhikh
12-15
Marina N. Levkovskaya
16-25
D. V. Losieva, L. P. Babenko, L. M. Lazarenko, M. Ya. Spivak
PDF
26-28
Viсtoria S. Sergeeva, Alexander I. Valchenko, Lyubov A. Sergeeva, Olena I. Glebova
PDF
29-36
Olga Chapligina, Vyacheslav Dolganyuk, Stanislav Sukhikh, Sergei Garmashov, Svetlana Noskova
37-43

Сільське господарство

Rinat R. Galeev, Ivan S. Samarin, Vitalij V. Karnauhov
44-49
Oksana N. Nikolaeva
50-54
Ivan S. Samarin, Rinat R. Galeev
55-59

Педагогіка

Kateryna Y. Perynets
60-65

Фізична культура

Anastasiya S. Zueva, Yuri A. Leonov
66-68

Міждисциплінарна секція

Anastasiya S. Zueva, Yuri A. Leonov
69-71
Ivan S. Stepura
PDF
72-74