МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ НЕІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПЕРІОД ЗРОСТАННЯ І ДОЗРІВАННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Viсtoria S. Sergeeva, Alexander I. Valchenko, Lyubov A. Sergeeva, Olena I. Glebova

Анотація


Пропонується визначення груп для статистичного аналізу при дослідженні впливу гаджетів у навчанні дитини на її організм в залежності від часу дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону та чутливості. Ступінь чутливості організму людини визначається за допомогою анкетування та фізіологічного обстеження. При анкетуванні надається значення проявам донозологічної симптоматики та генетичної схильності.

Ключові слова


радіочастотне випромінювання; чутливість організму; анкетування

Повний текст:

PDF

Посилання


Думанський Ю.Д., Біткін С.В., Думанський В.Ю., Платонова А.Г., Нікітіна Н.Г., Сердюк Є.А., Галак С.С., Безверха А.П. Результати досліджень просторового розподілу рівнів електромагнітного випромінювання від засобів передачі даних типу WI-FI // Гігієна населених місць. - 2013. - №61.

Трибрат Н.С., Чуян Е.Н., Раваева М.Ю. Влияние электромагнитных излучений различного диапазона на процессы микроциркуляции // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». - 2009. - Том 22 (61), № 4.

Knave B., Bergqwist U., Wibon R. Hypersensivity to electricity – a workplace phenomenon related to low frequency electric and magnetic fields // In. Worldwide Achievement in Public and Occupational Heath Protection Association. – 1992.

Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health // The SCENIHR adopted this opinion at the 16th plenary of 21 March 2007 after public consultation. – 2007.

Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей. - Харьков, 2010.

Нестеровский Ю.Е., Заваденко Н.Н. Мигрень и недифференцированная дисплазия соединительной ткани у детей и подростков // Вопросы практической педиатрии. – 2013. – Т.8, №4.

Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение / А.М. Вейн, Т.Г. Вознесенская, О.В. Воробьева и др. / Под ред. А.М. Вейна. — М.: ООО "Мед. информ. агентство", 2003.

Caraglia M. Electromagnetic fields at mobile phone frequency induce apoptosis and inactivation of the multichaperone complex in human epidermoid cancer cells // J. Cell. Physiol. — 2005. — № 204 (2).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.